Моите 10: октомври 2020

Плановете не са това, което бяха. То и животът не е това, което беше…Същото може да се каже и за тази рубрика, чиято първоначална идея беше да споделям в аванс какво хубаво предстои през даден месец, за да може и вие да се възползвате. Нещата обаче доста се промениха, затова и през последните месеци МОИТЕ 10 се появяват доста по-късно, да не кажа в последния … Нататък Моите 10: октомври 2020