В търсене на отговор: Какво иска театралният зрител?

Общуването, живият контакт с публиката са в сърцевината на театралното изкуство. Рядко обаче мнението на публиката е определящо извън салона, още по-рядко обикновеният зрител има шанса да каже какво не харесва в театъра или пък кое в никакъв случай не трябва да се променя; да сподели защо въобще ходи на театър и как подбира постановките, които да гледа. “Театър 2016. Какво иска зрителят?” е темата на … Нататък В търсене на отговор: Какво иска театралният зрител?