За теб. За мен. За нас

Избягвам да пиша за театър. Защото смятам, че макар и да си в салона сред десетки други зрители, това е много лично и някак интимно преживяване. И нямам претенциите този текст да е изчерпателен, точен, „правилен“ ако щете. Но има случки, песни, филми, пиеси и хора, които първо те оставят безмълвен, но с течение на времето просто не ти дават мира. И имаш нужда да … Нататък За теб. За мен. За нас